Dit beschermde natuurgebied kan zijn tevens de leefomgeving aangaande tal aangaande zoogdieren. Te paard kunt u dan ook zich tussen de Henson begeven, een wilde paarden met de Baie de Somme. Die paarden zorgen met hun diepe hoefafdrukken een eersteklas habitat vanwege de rugstreeppad welke in de ondiepe poeltjes hun dikkopjes ter wereld leveren.Ond… Read More